Informasjonsgrafikk

Informasjonsgrafikk

En grafisk løsning gjør innholdet mer spennende å lese.

Adresseavisen, nyhetsgrafikk

Vi har i lengre perioder hatt gleden å jobbe for Adresseavisens avdeling for nyhetsgrafikk.

Helsebygg Midt-Norge

Mange kart er gjennom årene utarbeidet for St. Olavs Hospital. I form av senterbrosjyrer og kartbok, utvendige skilt og vedlegg til pasientinformasjon. Vi har laget kart for hele området, hvert senter, hver etasje. Et stort, morsomt og spennende prosjekt å følge.

Sider