All

Napha

På oppdrag fra og i samarbeid med Røe Kommunikasjon leverte vi en 4-siders informasjonsbrosjyre til Napha.

Helsebygg Midt-Norge

I samarbeid med Røe Kommunikasjon har vi løst en rekke oppgaver for Helsebygg Midt-Norge igjennom mange år. Blant annet kartgrafikk, kartbok, skilting på St. Olavs Hospital, senterbrosjyrer og Rollups.

St. Olavs Hospital

Vi løser mange og spennende jobber for St. Olavs Hospital på oppdrag fra og i samarbeid med Røe Kommunikasjon. Brosjyrer, skilting, kart, rollups for å nevne noe.

Sider