All

Helse Midt-Norge

For Helse Midt-Norge har vi, på oppdrag fra og i samarbeid med Røe Kommunikasjon, løst oppgaver som brosjyrer, bordryttere, rollups og bilag til magasin.

St. Olavs Hospital

I samarbeid med Røe Kommunikasjon har vi produsert oppdaterte Fast-Track pasientguider for St. Olavs Hospital.

Nye Veier

I samarbeid med Røe Kommunikasjon produserer vi grafiske informasjonskart for Nye Veier.

Sider