Helsebygg Midt-Norge

Mange kart er gjennom årene utarbeidet for St. Olavs Hospital. I form av senterbrosjyrer og kartbok, utvendige skilt og vedlegg til pasientinformasjon. Vi har laget kart for hele området, hvert senter, hver etasje. Et stort, morsomt og spennende prosjekt å følge.