Varierte oppgaver løses denne høsten

Vi gleder oss over en spennende høst med varierte oppgaver for våre gode kunder. For Røe kommunikasjon, Nye veier, Norgesgruppen, St. Olavs Hsopital, Itema, Elteam og Idehusgruppen gjør vi denne høsten informasjonshefter, informasjonsgrafikk, administrering nettsider, design av flaskeetketter, invitasjoner, DM, rollups, annonser, brosjyrer, messemateriell og brevordnere - for bare å nevne noe :)