Blogg

Varierte oppgaver løses denne høsten

Vi gleder oss over en spennende høst med varierte oppgaver for våre gode kunder. For Røe kommunikasjon, Nye veier, Norgesgruppen, St. Olavs Hsopital, Itema, Elteam og Idehusgruppen gjør vi denne høsten informasjonshefter, informasjonsgrafikk, administrering nettsider, design av flaskeetketter, invitasjoner, DM, rollups, annonser, brosjyrer, messemateriell og brevordnere - for bare å nevne noe :)

Nye kunder, spennende oppdrag

Se Reklame starter opp etter ferien med spennende oppdrag for blant annet nye kunder som NxtMedia og Norgesgruppen. Informasjonsgrafikk, rapporter, annonser, maldokumenter og presentasjoner skal utformes. Og vi skal dessuten levere: skilt for Idehus, brosjyrer for Elteam, profileringsartikler for Itema.

Informasjonsbrosjyrer, invitasjoner og digitale presentasjoner...

...samt kataloger, etikett-design og web-annonser er noe av det vi pusler med for tida. «Trykksaken» lever videre i beste velgående og sammen med kommunikasjon på digitale flater oppnår vi optimal effekt. For det handler jo om å bli sett, å bli forstått og å gjøre seg tilgjengelig.

Sider